De 4 paden van Yoga

Jnana Yoga

Is het proces dat intellectuele kennis in praktische wijsheid verandert. Jnana betekent letterlijk ‘Kennis’, maar in de context van yoga betekent het, het proces van meditatief bewustzijn dat leidt tot verlichtende wijsheid. Het is geen methode waarbij we op zoek zijn naar rationele antwoorden op eeuwige vragen, maar wel een vorm van meditatie dat leidt tot zelfonderzoek en zelfrealisatie. Voordat Jnana Yoga gepraktiseerd kan worden moet de kandidaat de lessen van de andere yoga wegen hebben geïntegreerd in zijn leven. Zonder onbaatzuchtigheid, liefde voor God en kracht van lichaam en geest zal Jnana Yoga niet mogelijk zijn.

Raja Yoga

Yoga wordt vaak de “Koninklijke Weg” genoemd, het biedt een uitgebreide methode om gedachtegolven te beheersen en mentale en fysieke energie in spirituele energie om te zetten. De voornaamste bezigheid van Raja Yoga is meditatie. Het bevat ook alle andere methodes die helpen lichaam, geest, energie en zintuigen te beheersen. In Hatha Yoga, een vorm van Raja Yoga, Ontspanning en andere oefeningen zoals Yamas (beheersing), Niyamas (discipline), Asanas (poses), Pranayamas (ademhalingstechnieken) Dhyana (meditatie) en Samadhi (opname in universele identiteit) etc. worden gebruikt om controle te krijgen over het lichaam en de levenskracht Prana. Wanneer lichaam en energie onder controle zijn, komt meditatie vanzelfsprekend.

Bhakti Yoga

Bhakti is een vorm van Yoga van toewijding en compleet geloof. Door bidden, aanbidden en rituelen geeft men zich over aan God of object van geloof, waarbij men emoties leidt en omzet in onvoorwaardelijke liefde en toewijding. Continue meditatie resulteert uiteindelijk in het verminderen van het ego van de beoefenaar. Onderdrukte emoties worden bevrijdt en de purificatie van innerlijke zelf vindt plaats. De beoefenaar verliest langzaamaan de eigen identiteit en wordt één met God of object van geloof, dit is de staat van zelfrealisatie.

Karma Yoga

Is een weg van toewijding aan het werk. Het doel is om de identiteit kwijt te raken tijdens het werken, alleen het onzelfzuchtige werk blijft over. Dit is een zeer moeilijke staat om te bereiken. Normaal gesproken is er beloning gekoppeld aan het werk of het resultaat ervan. Dit is geen Karma Yoga. Wanneer er geen beloning meer is gekoppeld aan het werk of het resultaat, wordt het Godaanbidding, wordt het spiritueel. De beoefenaar bereikt stabiliteit van geest in alle condities; hij kan zichzelf dissociëren van het ego. De essentie van Karma Yoga zoals de ‘Bhagvad Gita’ zegt: “De wereld beperkt zich tot zijn eigen activiteit, behalve wanneer activiteiten als Godaanbidding worden uitgevoerd. Daarom moet men elke activiteit uitvoeren met offers en vrij van de koppeling aan resultaten.